เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล รายการ เยาวชนพัฒนาฝีมือ บางเลน-นครปฐม สปริ้นเตอร์เซอร์กิต

เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา (ว่ายน้ำ) ได้รับรางวัล 🏆ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 12 ปีหญิง จากการแข่งขันรายการ เยาวชนพัฒนาฝีมือ บางเลน-นครปฐม สปริ้นเตอร์เซอร์กิต ณ. สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐมและเหรียญรางวัลดังนี้ 1.เหรียญทองท่าผลัดฟรีสไตล์ 25 M 2.เหรียญเงินท่ากบ 25 M 3.เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 25 M 4.เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 M 5.เหรียญทองแดงท่าผีเสื้อ 25 M 6.เหรียญทองแดงท่าผีเสื้อ 50 M

kanyapak tiraporn

19 May 2024

เด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 4

เด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา (ว่ายน้ำ) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้ 🥇 รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ-ท่ากรรเชียง 25 เมตร-ท่าผีเสื้อ 50 เมตร-ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร-ท่าผีเสื้อ 25 เมตร-ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร🥉 เหรียญทองแดง 1 เหรียญ-ท่ากรรเชียง 50 เมตร

kanyapak tiraporn

17 May 2024

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2567

ยินดีต้อนรับ เซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และเซอร์เดอนีส ดาวดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 16 พฤษภาคม 2567 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี และตัวแทนคณะครู ต้อนรับ เซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และเซอร์เดอนีส ดาวดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

kanyapak tiraporn

16 May 2024

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล THE ANGEL BY LI-NING JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับรางวัลชนะเลิส รุ่น GSU9 FIX RANG จากรายการ การแข่งขัน รายการ THE ANGEL BY LI-NING JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024

kanyapak tiraporn

15 May 2024

เด็กหญิงกัญญณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัล จากรายการ เวทีประกวดเต้น yamaha Thailand Music Festival

เด็กหญิงกัญญณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งASCSเด็กหญิงกัญญณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านดนตรี (PIANO) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จากรายการ เวทีประกวดเต้น yamaha Thailand Music Festival

kanyapak tiraporn

15 May 2024

เด็กหญิงรริมิดา โอคิตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัล Terminal 21 Rama3 Idol Dance Contest 2024

เด็กหญิงรริมิดา โอคิตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งASCS เด็กหญิงรริมิดา โอคิตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านการเต้น (Cover Dance) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการ เวทีประกวดเต้น Terminal 21 Rama3 Idol Dance Contest 2024

kanyapak tiraporn

15 May 2024

ต้อนรับวันเปิดเรียน เทอม 1/ 2567 นักเรียนระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 2-6

วันเปิดเรียน เทอม 1/ 2567 นักเรียนระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 15 พฤษภาคม 2567 ยินดีต้อนรับวันเปิดเรียน เทอม 1/ 2567 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 กลับเข้าสู่รั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ภาพบรรยากาศวันเปิดเทอมวันแรก คณะเซอร์และคุณครูทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนด้วยความสดใส พร้อมกับพี่ทีมสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 รอรับน้องด้วยขนมน่ารัก ๆ ที่เต็มเปี่ยมด้วยรัก

kanyapak tiraporn

15 May 2024

เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

kanyapak tiraporn

10 May 2024

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 ** เลื่อนดูรายชื่อตามห้องเรียน โดยกดลูกศรที่อยู่ด้านล่างของไฟล์ หากดูผ่านมือถือ ให้ใช้วิธีการกดสไลด์ขึ้นลง

Terakeat Ontme

5 May 2024

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ** เลื่อนดูรายชื่อตามห้องเรียน โดยกดลูกศรที่อยู่ด้านล่างของไฟล์ หากดูผ่านมือถือ ให้ใช้วิธีการกดสไลด์ขึ้นลง

Terakeat Ontme

5 May 2024
1 2 3 10