เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล THE ANGEL BY LI-NING JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับรางวัลชนะเลิส รุ่น GSU9 FIX RANG จากรายการ การแข่งขัน รายการ THE ANGEL BY LI-NING JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024