เด็กหญิงรริมิดา โอคิตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัล Terminal 21 Rama3 Idol Dance Contest 2024

เด็กหญิงรริมิดา โอคิตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งASCS เด็กหญิงรริมิดา โอคิตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านการเต้น (Cover Dance) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี จากรายการ เวทีประกวดเต้น Terminal 21 Rama3 Idol Dance Contest 2024