เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับเหรียญเงิน Silver Award จากงานประกวดนวัตกรรม WICO 2023 ประเทศเกาหลีใต้

ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับเหรียญเงิน Silver Award จากงานประกวดนวัตกรรม WICO 2023 ประเทศเกาหลีใต้

ณทักษพร-อภิเกษมสันต์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award จากงานประกวดนวัตกรรม World Invention Creativity Olympic (WICO) 2023
ณทักษพร-อภิเกษมสันต์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award จากงานประกวดนวัตกรรม World Invention Creativity Olympic (WICO) 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ทีม 5-in-1 Page Turner ตัวแทนจากประเทศไทย สร้างและแสดงศักยภาพ ผลงานทางด้านนวัตกรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award จากงานประกวดนวัตกรรม World Invention Creativity Olympic (WICO) 2023 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566 ที่ประเทศเกาหลีใต้

ภาพบรรยากาศงานประกวดนวัตกรรม World Invention Creativity Olympic (WICO) 2023

ผลงานและการรับรางวัล World Invention Creativity Olympic (WICO) 2023

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัลเหรียญเงิน Silver Award World Invention Creativity Olympic (WICO) 2023 ประเทศเกาหลีใต้ เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์