เด็กหญิงกัญญณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัล จากรายการ เวทีประกวดเต้น yamaha Thailand Music Festival

เด็กหญิงกัญญณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งASCSเด็กหญิงกัญญณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านดนตรี (PIANO) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จากรายการ เวทีประกวดเต้น yamaha Thailand Music Festival