เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International Championship 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International Championship 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International Championship 2023 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) ตามรายการดังต่อไปนี้

  • เหรียญทอง Poomsae Team Green-Brown U7
  • เหรียญเงินPoomsae Pair (b)Green-Brown U7Yrs. Mix G2
  • เหรียญทองแดง Poomsae (b)Green-Brown U_9 Yrs. Female G9

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน