เด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition

ASCSขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition ตามรายการดังต่อไปนี้

  • เหรียญทองเหรียญทอง ทักษะร่างกาย รุ่นอายุ 9-10 ปี
  • เหรียญทอง อุปกรณ์ คทา
  • เหรียญทอง Free Hand รุ่นอายุ 10-12 ปี
  • เหรียญทอง Group Freehand

ภาพบรรยาการการแข่งขัน