เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล KUNLAYANMIT Swimming ChamPionShips 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ว่ายน้ำ

เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ว่ายน้ำ) ได้รัเหรียญรางวัล จาก รายการ KUNLAYANMIT Swimming ChamPionShips 2024 ดังนี้

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
ฟรีสไตล์ 50 เมตรรุ่นอายุ 8 ปี หญิง
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง
ผลัดฟรีสไตล์ 25เมตรรุ่น อายุ 8 ปี