เด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 4

เด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา (ว่ายน้ำ) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 4 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้


🥇 รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ
-ท่ากรรเชียง 25 เมตร
-ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
-ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
-ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
-ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
🥉 เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
-ท่ากรรเชียง 50 เมตร