เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( เทควันโด ) รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี จากรายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567