เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันรายการ The 6th Young Thai Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภท Poomsae และ 1 เหรียญ​ทอง ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง รายการ The 6th Young Thai Taekwondo