เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( เทควันโด ) รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-9 ปี และได้รับถ้วยนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม จากรายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567