กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 13-01-67

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ผ่านหัวข้อ อาชีพของฉัน กิจกรรมสนุกๆ Creativite Art

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย ผ่านหัวข้อ อาชีพของฉัน แบบบูรณาการทักษะรอบด้าน และการลงมือปฎิบัติกิจผ่านกิจกรรมสนุกๆ Creativite Art ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการระบายสีลงบนถุงผ้า พิเศษสำหรับวันนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 มีกิจกรรมสนุกๆสุดพิเศษ พร้อมรับขนมและตุ๊กตา จากเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ ท่านอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม