เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Youth Robot Competition 2024

Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2024

วันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทย Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2024
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ รายการ 11th International Youth Robot Competition (IYRC) 2024 ได้รับเกียรติจากเซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัล

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 20 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลดังนี้

1. หุ่นยนต์ท่องอวกาศพิศวง รุ่นจูเนียร์ (Galaxy Plunder: Junior)

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย

นนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.6/4

ชลญดา สารวงษ์ ป.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 1

เรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย ป.5/4

ชญานิศ อิษฎ์สกุลวงค์ ป.5/3

รองชนะเลิศอันดับ 3

วรินทิพย์ คงเที่ยง ป.6/3

พิชชานันท์ เอี่ยมการลิขิต ป.6/4

2.หุ่นยนต์คณิตคิดสนุก รุ่นจูเนียร์ (Math Challenge: Junior)

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย

นนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.6/4

รองชนะเลิศอันดับ 2

พิชชานันท์ เอี่ยมการลิขิต ป.6/4

3.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push-Push (Sumo): Junior)

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย

ชญานิศ อิษฎ์สกุลวงค์ ป.5/3

รองชนะเลิศอันดับ 3

เรมิ คุโบตะ ป.4/4

4. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล รุ่นจูเนียร์ (Soccer: Junior)

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย

ภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.6/5

ศิรภัทร เบญจพัฒนมงคล ป.6/6

วรินทร์รตา นิธิศอติพงศ์ ป.4/1

รองชนะเลิศอันดับ 1

จิรภิญญา ศุขสุฤทธิ์ ป.5/3

เรณุกา วงศ์วิวัฒน์ชัย ป.5/4

ณปภัช ชาญชิดชิงชัย ป.5/4