เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล Bronze Medal ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A รายการแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Figure Skating รุ่น Advance Pre Novice “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน / ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง / ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทอง / กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทอง / ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน / กบ 25 เมตร

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ONET ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

kanyapak tiraporn

31 Mar 2023

เรียนรู้ทักษะ Bot 2 For Coding Robotics Programming นอกสถานที่

กิจกรรม Robot Competition นำนักเรียนไปเรียนรู้ mBot 2 For Coding Robotics Programming ณ สถาบันไอเมค MBK Center Learning Hub วันที่ 27 มีนาคม 2566 กิจกรรม Robot Competition ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้กว้างในการเรียนรู้ทักษะ Robotics และเตรียมนักเรียนสู่การแข่งขันภายในประเทศและนานาชาติ โดยร่วมกับ IMAKE INNOVATION นำนักเรียนไปเรียนรู้ mBot 2 For Coding Robotics Programming ณ สถาบันไอเมค MBK Center Learning Hub บรรยากาศการเรียนรู้ mBot 2 For Coding Robotics Programming พร้อมรับประกาศนียบัตร mBot 2 For Coding […]

kanyapak tiraporn

31 Mar 2023

บรรยากาศการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะเซอร์และคุณครูให้การต้อนรับผู้ปกครองที่มารับแบบรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับคำปรึกษาด้านการเรียนและพัฒนาการจากคุณครูประจำชั้น

kanyapak tiraporn

29 Mar 2023

แสดงความขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จากการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างปีการศึกษา 2565-2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แสดงความขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จากการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างปีการศึกษา 2565-2567 ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในหัวข้อ Introduction to Power BI และนักเรียนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาจากค่ายโค้ดดิ้งเปลี่ยนโลก Coding for a Better World: Coding Smart Project for UN Sustainable Goals with Micro:bit ในช่วงเมษายน 2565 ที่ผ่านมา และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้รับความรู้ จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ICT หัวข้อ “Security Awareness” ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภัยจากโลกออนไลน์ในเด็ก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม จึงขอแสดงความขอบคุณคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้อนุเคราะห์จัดกิจกรรมต่างๆ มา ณ ที่นี้

kanyapak tiraporn

29 Mar 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ สำหรับปีการศึกษา 2566 ด้วย Application : School Work

ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2566 คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีการศึกษา 2566 ด้วย Application : School Work และ Classroom โดยมี ม.นฤพนธ์ คูณกำไร (ALL) เป็นวิทยากร โอกาสนี้ เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

kanyapak tiraporn

25 Mar 2023

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ครูศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ครูวิทยาคำนวณ จำนวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ2.สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา 1 ฉบับ3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ฉบับ4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

kanyapak tiraporn

24 Mar 2023
1 13 14 15 18