เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล Bronze Medal ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A รายการแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Figure Skating รุ่น Advance Pre Novice “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน / ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง / ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทอง / กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทอง / ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน / กบ 25 เมตร

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัล ASIA Student Arts Festival – Thailand 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัล ASIA Student Arts Festival – Thailand 2023 รอบ Preliminary 2st runner-up JAZZ DANCE SOLO -AGED 6-7 GROUP

kanyapak tiraporn

13 Mar 2023

เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด SATO Taekwondo-Hapkido Championship 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด SATO Taekwondo-Hapkido Championship 2023 ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง A รุ่นอายุ 7-8 ปี

kanyapak tiraporn

13 Mar 2023

เด็กหญิงกัญญมล พัชวรันธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน GELOSEA 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญมล พัชวรันธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Global English Language Olypiad of Southeast Asia 2022(GELOSEA) วิชาภาษาอังกฤษ

kanyapak tiraporn

13 Mar 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ ดังนี้ 1.การแข่งขันรายการวันธรรมศาสตร์ครั้งที่ 4 ผลการแข่งขัน ดังนี้ เหรียญเงิน ท่าผลัดฟรีสไตล์ 4×50 M เหรียญเงิน ท่าผลัดผสม 4×50 M 2.การแข่งขันรายการ Samutsakhon open 2022 ผลการแข่งขันว่ายน้ำรุ่น 10 ปี หญิง ดังนี้ เหรียญทอง ท่ากบ 100 M เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 100 M เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 200 M เหรียญเงิน ท่ากบ 50 M เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 M เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 100 M […]

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023
1 4 5