กิจกรรม

กิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 โมทนาคุณพระเจ้าและขอพรสำหรับทุกคนให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

Terakeat Ontme

31 Jul 2020

พิธีมอบตนเป็นศิษย์

พิธีมอบตนเป็นศิษย์ การจัดพิธีมอบตนเป็นศิษย์นั้นเนื่องในสถานการ์ณ โควิท-19 ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วันโดยทั้ง 2 วันนั้นได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ของนักเรียนกลุ่มเรียนวันคู่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดในวันที่16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 และนักเรียนกลุ่มวันคี่จัดในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

Terakeat Ontme

22 Jul 2020

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110

บรรยากาศความรักความผูกพันระหว่างคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110 “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin.”

Terakeat Ontme

22 Jul 2020