กิจกรรม

กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและมอบตัวเป็นศิษย์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้น โดยมี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์…

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS - ฮับกิโด ณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ รายการ Hapkido Central Region Championship 2024

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันHapkido Central Region Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโ เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโด เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่…

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย และการก่อการร้าย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก…

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS - เทควันโด ปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต The 6th Young Thai Taekwondo 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภท Poomsae

เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันรายการ The 6th Young Thai Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่…

dummy-img

Test

  แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2568

  ระเบียบการรับสมัคร
  1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนหญิงกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3
  2. กรอกใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ใน วันที่ 17 มิถุนายน - 21 กรกฏาคม 2567
  3. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการสมัคร
  - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
  - สำเนาสูติบัตร
  - หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400 บาท (Slip การโอนเงิน)
  **โดยเอกสารทั้งหมด ไฟล์เอกสารให้แนบเป็นไฟล์.pdf ยกเว้นรูปถ่ายนักเรียนและสลิปโอนเงินเป็นไฟล์.jpg
  แนบมาพร้อมกับการสมัครด้านล่าง
  4. การชำระค่าสมัครให้ชำระไปยังธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เลขที่ 242-0-31211-4
  **พร้อมพิมพ์ชื่อ - สกุล ลงในบันทึกช่วยจำ
  หมายเหตุ โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสมัคร

  1.ข้อมูลผู้สมัคร

  เลขที่ใบสมัคร

  ชื่อผู้สมัครภาษาไทย*

  นามสกุล*

  ชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (Name) *

  นามสกุล (Surname) *

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  เลขหนังสือเดินทาง Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ

  วันเดือนปีเกิด* ใส่เป็น วว/ดด/ปปปป (คศ) (ตัวอย่าง 01/01/2020)

  เชื้อชาติ*

  สัญชาติ*

  ศาสนา*

  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียน*

  เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ*

  ชื่อ นามสกุล พี่สาวกำลังเรียนอยู่อัสสัมชัญคอนแวนต์หรืออัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

  รหัสนักเรียน

  กำลังเรียนอยู่ชั้น

  **อีเมลในการติดต่อกลับ (เพื่อรับข้อความตอบรับจากระบบ)*

  Line ID ตัวอย่าง<@0000000>

  2.ข้อมูลผู้ปกครอง

  ชื่อบิดา*

  นามสกุล*

  อายุ*

  วันเดือนปีเกิด*

  อาชีพ*

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  ชื่อมารดา*

  นามสกุล*

  อายุ*

  วันเดือนปีเกิด*

  อาชีพ*

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน*

  มารดาเป็นศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่น

  3.รับทราบข้อมูลการสมัคร มาจากช่องทางประชาสัมพันธ์ใด


  **หากมีบุคคลแนะนำมา รบกวนระบุ ชื่อ-สกุล

  ***แนบไฟล์สำเนาสูติบัตร (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)

  ***แนบไฟล์รูปภาพขนาด 1 นิ้ว (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)

  ***แนบไฟล์สลิปการโอนเงินค่าสมัคร (ใช้ไฟล์ .jpg .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5Mb เท่านั้น)

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน -21 กรกฏาคม 2567

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568

  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568 #มาเป็นครอบครอบครัวเดียวกันASCS โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17…

  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน

  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า วันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ณ วัดน้อย โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน

  คนเก่ง ASCS เทควันโด เจนิสา ติวะกุล เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

  เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา…

  คนเก่ง ASCS เทควันโด เจดาริน ติวะกุล เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-9 ปี รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

  เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา…

  วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

  dummy-img

  บทคัดย่องานวิจัย -28 ปีการศึกษา

  การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  dummy-img

  บทคัดย่องานวิจัย – 27 ปีการศึกษา 2566

  พัฒนาการอ่านสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2