กิจกรรม

กิจกรรม

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 2 (13 สิงหาคม 2563)

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 2 (13 สิงหาคม 2563)

ภาพบรรยากาศงานฉลอง 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” : พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีกตัญญุตา พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ครูปฏิบัติหน้าที่ 25 ปี โดย เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย…

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 1 (13 สิงหาคม 2563)

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 1 (13 สิงหาคม 2563)

ภาพบรรยากาศงานฉลอง 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” : พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีกตัญญุตา พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ครูปฏิบัติหน้าที่ 25 ปี โดย เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย…

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 3 (14 สิงหาคม 2563)

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 3 (14 สิงหาคม 2563)

ภาพบรรยากาศงานฉลอง 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” : พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ครูปฏิบัติหน้าที่ 10-24 ปี โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย…

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 2 (14 สิงหาคม 2563)

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 2 (14 สิงหาคม 2563)

ภาพบรรยากาศงานฉลอง 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” : พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ครูปฏิบัติหน้าที่ 10-24 ปี โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย…

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 1 (14 สิงหาคม 2563)

ภาพงาน 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” ชุดที่ 1 (14 สิงหาคม 2563)

ภาพบรรยากาศงานฉลอง 25 ปี “ศรีสันต์แห่งพระพร” : พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ครูปฏิบัติหน้าที่ 10-24 ปี โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย…

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 โมทนาคุณพระเจ้าและขอพรสำหรับทุกคนให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

พิธีมอบตนเป็นศิษย์

พิธีมอบตนเป็นศิษย์

พิธีมอบตนเป็นศิษย์ การจัดพิธีมอบตนเป็นศิษย์นั้นเนื่องในสถานการ์ณ โควิท-19 ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วันโดยทั้ง 2 วันนั้นได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ของนักเรียนกลุ่มเรียนวันคู่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดในวันที่16…

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110

บรรยากาศความรักความผูกพันระหว่างคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110 “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin.”