กิจกรรม

กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงธนู Muaklek Archery Open ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี…

การแข่งขันนานาชาติ 10th International Youth Robot Competition (IYRC) 2023

การแข่งขันนานาชาติ 10th International Youth Robot Competition (IYRC) 2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนนักเรียน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MRT SUMO-ROBOT Competition 2022 คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ 10th…

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ บ้านนาครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ บ้านนาครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ บ้านนาครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตในต่างพื้นที่…

กิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา

กิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร และคุณครู ร่วมกิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.…

กิจกรรม “สืบสานประเพณี สู่วิถีวันลอยกระทง”

กิจกรรม “สืบสานประเพณี สู่วิถีวันลอยกระทง”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สืบสานประเพณี สู่วิถีวันลอยกระทง” นักเรียนเรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทย รู้คุณค่าและร่วมมือกันในการอนุรักษ์น้ำ อันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต On…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน Imperial Swimming Championship มีรายการดังนี้ 1.เหรียญเงิน Freestyle Kick 25m…

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ Sea Life Bangkok (Siam…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและถ้วยรางวัล ประเภททักษะร่างกายรุ่นอายุ…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้ 1.เหรียญทองประเภททักษะอุปกรณ์ 2.เหรียญเงิน…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอริยดา พุ่มสงวน ณ ระนอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอริยดา พุ่มสงวน ณ ระนอง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอริยดา พุ่มสงวน ณ ระนอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้…

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีและระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับทั้งหลาย ญาติพี่น้องและผู้ไม่มีใครคิดถึง On November 2, 2022,…

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีฉลองและระลึกถึงบรรดานักบุญในพระศาสนจักร On November 1, 2022, The…