กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมวันฮาโลวีน

กิจกรรมวันฮาโลวีน

ภาพบรรยากาศสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน คณะกรรมการสภานักเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติ ความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลฮาโลวีน The student council organized the Halloween activities for students to learn the…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 5 ในรุ่นอายุ…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ BCC 170th Anniversary Swimming Championship 2022 ONE SPIRIT…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 5-6 ปี ประเภทต่อสู้ รายการ ROYAL PRINCESS CUP…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภทบุคคลหญิงรอบเก็บคะแนน ในรุ่น Compound ระยะ 18 เมตร อายุไม่เกิน…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปี ประเภทต่อสู้รายการ ROYAL PRINCESS CUP 10th…

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2

คณะเซอร์และครู ร่วมทัศนศึกษา พักผ่อนและร่วมทำบุญ ณ จังหวัดเพชรบุรี ในกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2…

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1

งานบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS…

คุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ และคุณครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเพชรสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่อภฤศ…

ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เชิญชวนทุกคนร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรม Student iChampion

กิจกรรม Student iChampion

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Student iChampion ขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 เชิญชวนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยแนะนำให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานและสร้าง Portfolio ด้วยโปรแกรม…

กิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน ในหัวข้อ Advance Canva/Teacher Portfolio/Video…