กิจกรรม

กิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก

วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ

วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน พนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร…

dummy-img

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

dummy-img

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ เรื่อง สังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Keynote

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ เรื่อง สังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบ Keynote

dummy-img

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์

dummy-img

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ ” เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องยาก ” เหมาะกับหนูไหมคะ ? คุณครู

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ ” เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องยาก ” เหมาะกับหนูไหมคะ ? คุณครู

dummy-img

วิจัยในชั้นเรียน บทความวิชาการ 9 ทักษะสำคัญที่มีประโยชน์ สำหรับคุณครู

วิจัยในชั้นเรียน บทความวิชาการ 9 ทักษะสำคัญที่มีประโยชน์ สำหรับคุณครู

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล เหรียญทอง รายการThe 24th OSAKA International Music Competition 2023

เด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง (GOLD PRIZE) ในการแข่งขันเดี่ยวไวโอลินรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการThe 24th OSAKA International Music Competition 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการThe 24th OSAKA International Music Competition 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม…

dummy-img

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษาด้วยเกมการศึกษา Wordwall ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทความวิชาการครูกับการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษาด้วยเกมการศึกษา Wordwall ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

dummy-img

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

dummy-img

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

dummy-img

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ออกกำลังกายอย่างง่ายเพื่อสุขภาพที่ดี

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ออกกำลังกายอย่างง่ายเพื่อสุขภาพที่ดี

dummy-img

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3