ผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 23 กันยายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ มอบของขวัญให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 19 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 On September 23, 2022, Sr. Raymonde Phisetsak, the school director, gave a token of appreciation to 19 students from grades 1-6, who give pride and honor to the school by joining different competitions outside in the first semester […]

ICT Team

26 Sep 2022

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดรับสมัครครูท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร https://shorturl.asia/HFRkf — ที่ Assumption Convent Silom School : ASCS

ICT Team

26 Sep 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา พุ่มสอาด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา พุ่มสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำกรรเชียง 50 เมตร รายการ Sirimongkol Mahidol Championship 7th

ICT Team

26 Sep 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชนิดาภา พลศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชนิดาภา พลศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประเภทกีฬายิงธนู (Rayong Archery Game 2022) ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภท Compound อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ18 เมตร – รอบเก็บคะแนน รางวัลชนะเลิศ ประเภท Compound อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ 18 เมตร – รอบแพ้คัดออก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Compound Open หญิง ระยะ 30 เมตร – รอบเก็บคะแนน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Compound Open หญิง ระยะ […]

ICT Team

26 Sep 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง เมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง เมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภทบุคคลหญิงรอบแพ้คัดออก ในรุ่น Compound U15 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบุคคลหญิงรอบเก็บคะแนน ในรุ่น Compound U15 ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยอง ประเภทกีฬายิงธนู ครั้งที่ 1 (Rayong Archery Game 2022)

ICT Team

22 Sep 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ รอบคัดเลือก (แบบออนไลน์)

ICT Team

22 Sep 2022

ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 124 ปีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อชุด “Let’s Exercise”

วันที่ 15 กันยายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 14 คน ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 124 ปีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อชุด “Let’s Exercise” On September 15, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, the school superior, took some selected students from grades 1-5 at St. Louis Hospital in commemoration of its 124th Founding Anniversary. The students performed an energetic number entitled “Let’ Exercise” 2022 年 9 […]

ICT Team

22 Sep 2022

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ เมืองโบราณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 9 กันยายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในอดีต ซึ่งกิจกรรมนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และนักเรียนได้นำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น On September 9, 2022, Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and students of grade 6 went at The Ancient City in […]

ICT Team

14 Sep 2022

รับสมัครค่าย The Maker Camp : Make it happen Show it!

เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่สนใจร่วมกิจกรรม The Maker Camp : Make it happen Show it! เปิดรับสมัครผ่าน QR code รีบสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด!

ICT Team

14 Sep 2022

ค่ายพระคัมภีร์

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 7 ศึกษาพระคัมภีร์หนังสืออพยพ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของโมเสส ผู้นำชาวอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ การทำพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอลและประทานพระบัญญัติสิบประการ นักเรียนนำคำสอนของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน On September 10-11, 2022, 8 Catholic students in grades 5-6 attended the 7th Bible camp of Archdiocese of Bangkok at Ban Phu Wan, Nakhon Pathom Province. They studied the Exodus and learned about Moses’ […]

ICT Team

14 Sep 2022
1 2 10