กิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร และคุณครู ร่วมกิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ตัวแทนคุณครูจำนวน 10 คน นำถุงยังชีพไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา จำนวน 220 ครัวเรือน โดยมีผู้แทนชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ On November 9, 2022, School director, assistant director and some volunteer teachers took the initiative to packed the relief bags in order to cater the needs of those who are […]

ICT Team

12 Nov 2022

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2

คณะเซอร์และครู ร่วมทัศนศึกษา พักผ่อนและร่วมทำบุญ ณ จังหวัดเพชรบุรี ในกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS ณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ICT Team

22 Oct 2022

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1

งานบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS ขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เป็นโอกาสให้คณะครูได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ICT Team

22 Oct 2022

กิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน ในหัวข้อ Advance Canva/Teacher Portfolio/Video by Kinemaster และ Quizizz & Blooket ซึ่งได้รับเกียรติจากเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวเปิดการแบ่งปัน โดยมีวิทยากรเป็นคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้แบ่งปัน กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมีจำนวนคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 197 ท่าน จากหลากหลายโรงเรียน เช่น เซนต์หลุยส์ศึกษา, พระแม่สกลสงเคราะห์, เซนต์ปอล หนองคาย, โรซารีโอวิทยา, เซนต์โยเซฟ ยานนาวา, เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา, อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี, เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์, สถานรับเลี้ยงเด็กธิดาเมตตาธรรม และอีกหลายโรงเรียน หลังจากจบกิจกรรมแล้วมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับการเข้าร่วมด้วย ขอขอบคุณคณะเซอร์ ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ICT Team

21 Oct 2022

กิจกรรม iChampion สำหรับคุณครู เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการใช้ IT

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม iChampion สำหรับคุณครู เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการใช้ IT เพื่อการเรียนการสอน เปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียนให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนานด้วยโปรแกรมสร้างสรรค์สื่อที่ทันสมัย ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ QR Code ด้านล่าง ขอบคุณค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ICT Team

1 Oct 2022

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 23 กันยายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง กล่าวให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุพรรณิภา ยานไกล และนางสาวณัฏฐณิช วินทะไชย ได้ฝึกประสบการณ์การสอนภาคเรียนที่ 1 สำเร็จตามหลักสูตร On September 23, 2022, A special gathering was organised by Sr. Raymonde Phisetsak the school director to gave recognition to Ms.Supannipa Yanklai and Ms.Natthanich Winthachai of Srinakrinwot Univerisity who had their off-campus training at Assumption Convent […]

ICT Team

1 Oct 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ สานุ่ม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ สานุ่ม โอกาสรับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ICT Team

14 Sep 2022

งานฌาปนกิจศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคุณครูร่วมงานฌาปนกิจศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย ณ วัดคลองส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา

ICT Team

1 Sep 2022

ร่วมคำนับศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี พร้อมตัวแทนคุณครูร่วมคำนับศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย ณ วัดคลองส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้สมาชิกบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมทุกคน ร่วมใจกันวอนขอพระเจ้าได้โปรดรับดวงวิญญาณของท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดไป และร่วมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับมิสกุลวดีด้วยค่ะ

ICT Team

1 Sep 2022

งานฌาปนกิจศพนางประสาน พุฒวันเพ็ญ มารดามิสปทุมพร พุฒวันเพ็ญ

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี พร้อมคณะเซอร์ และคุณครูร่วมงานฌาปนกิจศพนางประสาน พุฒวันเพ็ญ มารดามิสปทุมพร พุฒวันเพ็ญ ณ ศาลา 1 วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) อ่อนนุช ซอย 3 สมาชิกบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทุกคน ร่วมใจกันวอนขอพระเจ้าได้โปรดเมตตารับดวงวิญญาณของท่านเข้าอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดไป ขอแสดงความเสียใจอยู่สุดซึ้งค่ะ

ICT Team

1 Sep 2022
1 2