เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันHapkido Central Region Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโ เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโด เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ฮับกิโด) รับรางวัล 1 เหรียญทอง (แชมป์ภาคกลาง) ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี รายการ Hapkido Central Region Championship 2024 ภาพบรรยากาศ

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024

เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันรายการ The 6th Young Thai Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภท Poomsae และ 1 เหรียญ​ทอง ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง รายการ The 6th Young Thai Taekwondo

kanyapak tiraporn

9 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 26 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 25 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการโจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 24 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงและปริมาตร โดยใช้วิธีการแบบเปิด(Open Approach) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 23 ปีการศึกษา 2566

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค LT-PL เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

kanyapak tiraporn

1 Jun 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 19 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสุขศึกษาเรื่อง ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแฮร์บาร์ตของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 18 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เรื่อง “วัฒนธรรมท้องถิ่น” ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

kanyapak tiraporn

31 May 2024
1 2 6