previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

กิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 โมทนาคุณพระเจ้าและขอพรสำหรับทุกคนให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

Terakeat Ontme

31 Jul 2020

พิธีมอบตนเป็นศิษย์

พิธีมอบตนเป็นศิษย์ การจัดพิธีมอบตนเป็นศิษย์นั้นเนื่องในสถานการ์ณ โควิท-19 ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วันโดยทั้ง 2 วันนั้นได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ของนักเรียนกลุ่มเรียนวันคู่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดในวันที่16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 และนักเรียนกลุ่มวันคี่จัดในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

Terakeat Ontme

22 Jul 2020

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110

บรรยากาศความรักความผูกพันระหว่างคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110 “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin.”

Terakeat Ontme

22 Jul 2020

รับสมัครนักเรียนใหม่ ป.1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม แจ้งกำหนดการเปิดสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ และผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.ascs.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2563 (เวลาทำการ) สนใจติดต่อ 02-6350136-8

บทความ

สารสนเทศ


ช่องทางการติดตาม/ติดต่อ สอบถาม

ที่อยู่
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
เลขที่ 8 ถนนประมวญ  แขวงสีลม 
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

Tel. 02-236-4330, 02-635-0136-8 
Fax. 02-635-0139
e-mail : ascs@ascs.ac.th        
Website : www.ascs.ac.th