การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มี การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักสูตร งานดูแลนักเรียนรวมถึงการพบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความสุข พิเศษครั้งนี้ได้รับฟังการเสวนาจากผู้ปกครอง 2 ท่าน คุณณัฐนันท์ ผิวขำ และคุณกชวรรณ ฉัตรวัฒนไพบูลย์ “จากใจที่ฝากลูกสาว “ และจากศิษย์เก่า คุณนันทิศา อัครเกษมพร ในเรื่อง “จากใจศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม” ทั้งนี้มีโรงเรียนพี่มัธยมอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้มาแบ่งปันหลักสูตรข้อมูลของการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นภาพรวมของโรงเรียนและภาพสะท้อนของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมในอนาคตเป็นอย่างดี

kanyapak tiraporn

28 May 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานใน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณพ่อ รวมทั้งคณะเซอร์ คุณครู นักเรียนและพนักงานร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านอธิการฟรังซัวส ชีรานนท์ โอกาสพัชรสมโภช 60 ปี ในชีวิตนักบวช คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

kanyapak tiraporn

25 May 2023

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เด็กๆมาโรงเรียนด้วยความสดใส หัวใจที่ครึกครื้น ตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ ห้องเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ และคุณครูประจำชั้นคนใหม่ และพร้อมกับ การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ในรั้วพิกุลแห่งนี้

kanyapak tiraporn

22 May 2023

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ คณะเซอร์ ร่วมต้อนรับ คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีคุณครูและบุคลากรใหม่ จำนวน 10 คน

kanyapak tiraporn

17 May 2023

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 ภาพบรรยากาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา และพร้อมสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ มาเซอร์มาต้อนรับนักเรียนที่น่ารัก กลับเข้าสู่รั้ว ASCS – Assumption Convent Silom วันแรกของการเรียนการสอน มิสและมาสเตอร์ ต่างก็ตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อเด็กๆ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เด็กๆ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งใจและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวันแรก ด้วยความสุขใจ ประมวลภาพ บรรยากาศการเปิดเทอมในวันแรก

kanyapak tiraporn

15 May 2023

ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม Taiwan Young STEM & Entrepreneur Exchange Program ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม Taiwan Young STEM & Entrepreneur Exchange Program ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566 ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม Taiwan Young STEM&Entrepreneur Exchange Program ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566 21 เม.ย.66 ร่วมกิจกรรม Best Sniper และ Double Ring Wing Glider คือการสร้างแบบจำลองปืนไม้ไผ่และสร้างเครื่องบินที่ National Science and Technology Museum (NSTM) 22 เม.ย.66 ช่วงเช้าเรียนรู้หลักการโมเมนตัม ช่วงบ่ายเยี่ยมชมหิ่งห้อย ณ เมืองไถหนาน 23 เม.ย.66 ช่วงเช้าเข้าเรียนรู้และเยี่ยมชม Black Bridge Sausage Museum โรงงานผลิตไส้กรอกดำ ช่วงบ่ายเยี่ยมชมประติมากรรม โบราณสถานและโลราณวัตถุที่ […]

kanyapak tiraporn

28 Apr 2023

ภาพบรรยากาศการเดินทางวันแรกของนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Taiwan Young STEM & A Entrepreneur Student Exchange Program รุ่นที่ 6

การเดินทางวันแรกของนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Taiwan Young STEM & A Entrepreneur Student Exchange Program รุ่นที่ 6 ภาพบรรยากาศการเดินทางวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการ Taiwan Young STEM & A Entrepreneur Student Exchange Program รุ่นที่ 6 ตอน International Science Explorer ณ National Science and Technology Museum Kaohsiung, Taiwan ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 30 เมษายน 2566

kanyapak tiraporn

25 Apr 2023

ขอแสดงความยินดีกับ “มิสพรรณอร มีสาวงษ์” ที่รับการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished Educator (ADE) Class of 2023

มิสพรรณอร มีสาวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished Educator (ADE) Class of 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับ มิสพรรณอร มีสาวงษ์ ที่รับการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished Educator (ADE) Class of 2023 หรือ นักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยปรับการใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาด้วยวิธีการใหม่ๆ และมีความเป็นผู้นำการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดย “มิสพรรณอร” จะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ADE ทั่วโลกในการพัฒนาและส่งเสริมไอเดียเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

kanyapak tiraporn

19 Apr 2023

ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ RobotLAB THAILAND

กิจกรรม Robot for Competition ASCS นำนักเรียนร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ RobotLAB THAILAND วันที่ 30 มีนาคม 2566 กิจกรรม Robot for Competition ASCS นำนักเรียนร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ RobotLAB THAILAND เพื่อให้เด็ก ๆ เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางด้าน Robotic กับหุ่นยนต์ vexrobotics อันเป็นประโยชน์ในการนำองค์ความรู้กลับมาต่อยอดในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ

kanyapak tiraporn

9 Apr 2023

Songkran Festival 2023

Songkran Festival 2023 วันที่ 7 เมษายน 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานกิจกรรม Songkran Festival 2023 และกิจกรรมแสดงผลงาน ASCS Summer Course 2023

kanyapak tiraporn

8 Apr 2023
1 2 19