ภาพกิจกรรม Graduation Ceremony นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111/2563

กิจกรรม Graduation Ceremony เป็นกิจกรรมแสดงความยินดีที่นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Photo : https://photos.app.goo.gl/2yGcSrATUcUzRuqKA

Ratchakrit

2 Apr 2021

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home คุณครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวของการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการระบาดของไวรัส COVID – 19 รอบ 2

ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกัน การจัดการเรียนการสอนแบบปกติก็ไม่. สารถมาทำได้อย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ ออนไลน์ผ่าน application google meet ขึ้น ทำให้นักเรียนเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนทนาทักทายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันตลอดเวลา

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมแบ่งปันความสุข

กิจกรรมแบ่งปันความสุข : คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบกระเช้าอวยพรและส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ผู้แทนคริสตจักรสืบสัมพันธวงค์ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา บริษัทสยามร่วมมิตร จำกัด ร้านอาหารกัลปพฤกษ์ และร้านอาหารท่านหญิง

Terakeat Ontme

15 Feb 2021

กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”

เมื่อวันที่ 15, 16 และ 17 ธันวาคม 2563 ทีผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยความสนุกสนานผ่านทางกิจกรรม เกม และวีดีทัศน์

Terakeat Ontme

15 Feb 2021

ASCS SPORTS DAY 2020 Date: 4 December 2020

งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สมรรถนะทางร่างกาย, และวิชาความรู้ทางการกีฬา มาปรับใช้ในกิจกรรมสรุปในงานกีฬากิจกรรม, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

14 Dec 2020

Actively participating in “The Spooky Adventure Camp 2020″ Date 28-30 October 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, การคิด วิเคราะห์ สรุปในแต่ละกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางกิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน Date : 28 October 2020

Ratchakrit

2 Nov 2020

กิจกรรม “9 ฐาน 9 กิจกรรม 9 ความพอเพียง” ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” วันที่ 12 ตุลาคม 2563

กิจกรรม “9 ฐาน 9 กิจกรรม 9 ความพอเพียง” ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สามารถรับชมภาพ บรรยากาศงานทั้งหมดได้ จากลิงค์ ด้านล่างครับ https://photos.app.goo.gl/fj91Wc91R8RzvDvy9

Terakeat Ontme

12 Oct 2020

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร.๙

“สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

12 Oct 2020
1 2 3