ขอเชิญร่วมมิสซาตรีวาร เตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ก่อตั้งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

วันพุธที่ 1 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ขอเชิญร่วมมิสซาตรีวาร เตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ก่อตั้งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เวลา 18.00 น. :: ถ่ายทอดสดทาง :: Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย Facebook : https://www.facebook.com/thaicatholicmediaYoutube : https://www.youtube.com/CATHOLICTHAILAND ภาพบราเดอร์แฟร็งก์ ดั๊ฟ ผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1921 เชิญคลิกเข้าไปชมเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับคณะพลมารีย์ ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา

Terakeat Ontme

1 Sep 2021

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2563 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” ได้รับเลือกให้ได้รับ “รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบพระคุณคณะเซอร์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้านตลอดมา จนกระทั่งได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรอันอุดมมายังทุกท่านด้วย

Ratchakrit

1 Sep 2021

ภาพกิจกรรม Graduation Ceremony นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111/2563

กิจกรรม Graduation Ceremony เป็นกิจกรรมแสดงความยินดีที่นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Photo : https://photos.app.goo.gl/2yGcSrATUcUzRuqKA

Ratchakrit

2 Apr 2021

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home คุณครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวของการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการระบาดของไวรัส COVID – 19 รอบ 2

ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกัน การจัดการเรียนการสอนแบบปกติก็ไม่. สารถมาทำได้อย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ ออนไลน์ผ่าน application google meet ขึ้น ทำให้นักเรียนเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนทนาทักทายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันตลอดเวลา

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมแบ่งปันความสุข

กิจกรรมแบ่งปันความสุข : คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบกระเช้าอวยพรและส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ผู้แทนคริสตจักรสืบสัมพันธวงค์ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา บริษัทสยามร่วมมิตร จำกัด ร้านอาหารกัลปพฤกษ์ และร้านอาหารท่านหญิง

Terakeat Ontme

15 Feb 2021

กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”

เมื่อวันที่ 15, 16 และ 17 ธันวาคม 2563 ทีผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยความสนุกสนานผ่านทางกิจกรรม เกม และวีดีทัศน์

Terakeat Ontme

15 Feb 2021

ASCS SPORTS DAY 2020 Date: 4 December 2020

งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สมรรถนะทางร่างกาย, และวิชาความรู้ทางการกีฬา มาปรับใช้ในกิจกรรมสรุปในงานกีฬากิจกรรม, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

14 Dec 2020

Actively participating in “The Spooky Adventure Camp 2020″ Date 28-30 October 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, การคิด วิเคราะห์ สรุปในแต่ละกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางกิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน Date : 28 October 2020

Ratchakrit

2 Nov 2020
1 2 3