ASCS SPORTS DAY 2020 Date: 4 December 2020

งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สมรรถนะทางร่างกาย, และวิชาความรู้ทางการกีฬา มาปรับใช้ในกิจกรรมสรุปในงานกีฬากิจกรรม, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน งานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

14 Dec 2020

Actively participating in “The Spooky Adventure Camp 2020″ Date 28-30 October 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน และยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, การคิด วิเคราะห์ สรุปในแต่ละกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ, การรักษากฏ ระเบียบวินัย, การอยู่ร่วมกันในสังคม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางกิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ส่งผลประโยชน์ให้กับนักเรียนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างชัดเจน Date : 28 October 2020

Ratchakrit

2 Nov 2020

กิจกรรม “9 ฐาน 9 กิจกรรม 9 ความพอเพียง” ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” วันที่ 12 ตุลาคม 2563

กิจกรรม “9 ฐาน 9 กิจกรรม 9 ความพอเพียง” ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สามารถรับชมภาพ บรรยากาศงานทั้งหมดได้ จากลิงค์ ด้านล่างครับ https://photos.app.goo.gl/fj91Wc91R8RzvDvy9

Terakeat Ontme

12 Oct 2020

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร.๙

“สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Ratchakrit

12 Oct 2020

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2020 รายการ Robot Creation(Junior) จากทีมแข่งขันจำนวน 75 ทีม 14 ประเทศทั่วโลก โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนจำนวน 2 ทีมเข้าแข่งขันและผลจากการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้ ได้รับรางวัล Grand Award (รางวัลสูงสุดของการแข่งขัน) (NURSING ROBOT) เด็กหญิง ธัญนันท์ บุญเกาะ เด็กหญิง พีรดาพร คูทวีทรัพย์ เด็กหญิง เบญญาภา วิเศษปรีชา ได้รับรางวัล Gold Award (Automatic Laundry Separator)เด็กหญิง อัญชิสา น้อยมณีเด็กหญิง ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุขเด็กหญิง มนัสวี เจนเจริญ

Terakeat Ontme

24 Sep 2020

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พีรานีนน์ สามัคคียกุล ป.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นยุวชน อุปกรณ์เชือก คะแนน 8.80 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นยุวชน อุปกรณ์บอล คะแนน 9.85 จากการแข่งขันยิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร (OPEN) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

Terakeat Ontme

24 Sep 2020

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ทิพกาญจน์ ตรีสุขเกษม ป.4/5 ได้รับรางวัล Honourable Mention กรุ๊ป Classical/Lyrical/National Troupe 15 & Under ในงานการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ (CSTD Thailand Dance Grand Prix) ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อเวทีนานาชาติ Asia~Pacific Dance Competition ณ ประเทศสิงคโปร์

Terakeat Ontme

24 Sep 2020

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ธนสร​ ยิ่งกิจภิญโญ​ ป.2/4 ได้​รับเหรียญทอง​ จากการแข่งขันเท​ควันโด​ คลาส B​ หญิง​ C23-26 กก. รายการ RSU​ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศครั้งที่ 11 ณ มหาลัยรังสิต​ จ.ปทุมธานี

Terakeat Ontme

24 Sep 2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Terakeat Ontme

24 Sep 2020

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ วรินทร วีรเวทปราการ ป.3/4 และด.ญ ปูริฎา ประทีปแจ่มจรัส ป.2/2 ได้รับเกียรติบัตรผลงานแสดงความกตัญญู โครงการ “องค์กรคนดี” กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” จัดโดยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

Terakeat Ontme

2 Sep 2020
1 2 3