บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 ภาพบรรยากาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา และพร้อมสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ มาเซอร์มาต้อนรับนักเรียนที่น่ารัก กลับเข้าสู่รั้ว ASCS – Assumption Convent Silom วันแรกของการเรียนการสอน มิสและมาสเตอร์ ต่างก็ตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อเด็กๆ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เด็กๆ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งใจและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวันแรก ด้วยความสุขใจ ประมวลภาพ บรรยากาศการเปิดเทอมในวันแรก

kanyapak tiraporn

15 May 2023

การแข่งขันนานาชาติ 10th International Youth Robot Competition (IYRC) 2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนนักเรียน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MRT SUMO-ROBOT Competition 2022 คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ 10th International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ในการแข่งขันครั้งนี้ ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และการสร้างหุ่นยนต์ SUMO ROBOT ซึ่งเป็นครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนของเรา ผลการแข่งขันครั้งแรกได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี นักเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้ 1.ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมต้น (Elementary) เด็กหญิงชลญดา สารวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ นานาชาติ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Elementary) เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย เด็กหญิงณปภัช ชาญชิดชิงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (Primary) เข้ารอบ 8 […]

ICT Team

4 Dec 2022

ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เชิญชวนทุกคนร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ICT Team

21 Oct 2022

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ในการคว้ารางวัล Gold Award และ Silver Award ของการแข่งขันระดับนานาชาติ International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) 2022年国际青年元界机器人挑战赛(IYMRC 2022) 私立教育委员会(欧佩克)办公室秘书长Mr.Peerasak Rattana表扬并祝贺易三仓女子小学的学生代表在2022年国际青年元界机器人挑战赛(IYMRC 2022)中获得金奖和银奖 Mr.Peerasak Rattana the secretary-general of the Office of the Private Education Commission (OPEC) praised and congratulated the student representatives of Assumption Convent Silom School who won the Gold […]

ICT Team

1 Oct 2022

ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 124 ปีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อชุด “Let’s Exercise”

วันที่ 15 กันยายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 14 คน ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 124 ปีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อชุด “Let’s Exercise” On September 15, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, the school superior, took some selected students from grades 1-5 at St. Louis Hospital in commemoration of its 124th Founding Anniversary. The students performed an energetic number entitled “Let’ Exercise” 2022 年 9 […]

ICT Team

22 Sep 2022

ช่วยเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และนางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 On August 22-25, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School and Mrs.Kitsiranut Chiangraeng head of Educational Standards and Quality provided advice and guided to the administrators, teachers, parents and students of […]

ICT Team

1 Sep 2022

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี และอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563-2564 และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมื่อโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไว การเข้าใจโลกภายในจึงสําคัญ” โดยวิทยากรคุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ On August 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School and Vice President of the Parents and Teachers Association of Assumption Convent School with teachers and parents attend the 2022 […]

ICT Team

1 Sep 2022

ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในงาน “เก็บความทรงจำดี ๆ 170 ปี ที่ ก.ท พร้อมส่งต่อความสุข”

ICT Team

1 Sep 2022

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 60 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง On August 8, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School gave the scholarships to students of Wang Klai Kangwon School Under the royal patronage amounting to 60 scholarships from kindergarten […]

ICT Team

11 Aug 2022
1 2