ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 124 ปีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อชุด “Let’s Exercise”

วันที่ 15 กันยายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 14 คน ร่วมการแสดงพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 124 ปีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อชุด “Let’s Exercise” On September 15, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, the school superior, took some selected students from grades 1-5 at St. Louis Hospital in commemoration of its 124th Founding Anniversary. The students performed an energetic number entitled “Let’ Exercise” 2022 年 9 […]

ICT Team

22 Sep 2022

ช่วยเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และนางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 On August 22-25, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School and Mrs.Kitsiranut Chiangraeng head of Educational Standards and Quality provided advice and guided to the administrators, teachers, parents and students of […]

ICT Team

1 Sep 2022

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี และอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563-2564 และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมื่อโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไว การเข้าใจโลกภายในจึงสําคัญ” โดยวิทยากรคุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ On August 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School and Vice President of the Parents and Teachers Association of Assumption Convent School with teachers and parents attend the 2022 […]

ICT Team

1 Sep 2022

ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในงาน “เก็บความทรงจำดี ๆ 170 ปี ที่ ก.ท พร้อมส่งต่อความสุข”

ICT Team

1 Sep 2022

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 60 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง On August 8, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School gave the scholarships to students of Wang Klai Kangwon School Under the royal patronage amounting to 60 scholarships from kindergarten […]

ICT Team

11 Aug 2022

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจโดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 29, 2022 The nurse section provides 4 strains of influenza vaccine in grades 1-6 students who are interested by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 29 日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们接种4 种流感疫苗。

ICT Team

30 Jun 2022

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 27-28, 2022 The nurse section organizes health check-up activities of academic year 2022 for grades 1-6 students by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 27-28日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们年度健康体检。

ICT Team

28 Jun 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร​ อภิเกษม​สันติ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร​ อภิเกษม​สันติ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร​ อภิเกษม​สันติ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Vocal Category และ Piano Category รายการ​ RSL Music Conpletition 2022

ICT Team

23 Jun 2022
1 2