เด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง (GOLD PRIZE) ในการแข่งขันเดี่ยวไวโอลินรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการThe 24th OSAKA International Music Competition 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการThe 24th OSAKA International Music Competition 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง (GOLD PRIZE) ในการแข่งขันเดี่ยวไวโอลินรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการThe 24th OSAKA International Music Competition 2023 (Bangkok Regional Round) ด้วยบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันOskar Rieding – Concerto in B minor, Op.35, 1st Movement และเนื่องจากเด็กหญิงภัคจิรา สุจิตต์สกุล เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในครั้งนี้ จึงได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศที่ OSAKA JAPAN วมกับ 17 ประเทศที่เข้าร่วม […]

kanyapak tiraporn

13 Jul 2023

วิจัยในชั้นเรียน ครูกับการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษาด้วยเกมการศึกษา Wordwall ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทความวิชาการครูกับการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษาด้วยเกมการศึกษา Wordwall ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

kanyapak tiraporn

13 Jul 2023

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

kanyapak tiraporn

12 Jul 2023

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

kanyapak tiraporn

12 Jul 2023

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

12 Jul 2023

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ครูกับการสอนออนไลน์ : รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานผ่านดิจิทัล

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ครูกับการสอนออนไลน์ รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานผ่านดิจิทัล

kanyapak tiraporn

12 Jul 2023

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

kanyapak tiraporn

11 Jul 2023

เด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition

ASCSขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition ตามรายการดังต่อไปนี้ เหรียญทองเหรียญทอง ทักษะร่างกาย รุ่นอายุ 9-10 ปี เหรียญทอง อุปกรณ์ คทา เหรียญทอง Free Hand รุ่นอายุ 10-12 ปี เหรียญทอง Group Freehand […]

kanyapak tiraporn

11 Jul 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล โดยคุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธาน เพื่อเทิดเกียรติท่านนักบุญผู้เป็นเสาหลักของพระศาสนจักร มีบทบาทสำคัญในการยืนยันความเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นพิเศษแด่นักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

kanyapak tiraporn

10 Jul 2023
1 7 8 9 10