การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มี การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักสูตร งานดูแลนักเรียนรวมถึงการพบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความสุข พิเศษครั้งนี้ได้รับฟังการเสวนาจากผู้ปกครอง 2 ท่าน คุณณัฐนันท์ ผิวขำ และคุณกชวรรณ ฉัตรวัฒนไพบูลย์ “จากใจที่ฝากลูกสาว “ และจากศิษย์เก่า คุณนันทิศา อัครเกษมพร ในเรื่อง “จากใจศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม” ทั้งนี้มีโรงเรียนพี่มัธยมอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้มาแบ่งปันหลักสูตรข้อมูลของการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นภาพรวมของโรงเรียนและภาพสะท้อนของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมในอนาคตเป็นอย่างดี

kanyapak tiraporn

28 May 2023

กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.50 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมผู้นำจิตอาสาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเชิญวิทยากรจากกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิดสิน มาจัดกิจกรรมฐาน 3 ฐาน อาทิ การทำ CPR ช่วยคนหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023

ASCS Moral Village 2022

ASCS Moral Village 2022 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.50 – 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ASCS Moral Village สรุปงานหมู่บ้านคุณธรรม ได้แก่ หมู่บ้านมิตราทร หมู่บ้านรวงสาลี หมู่บ้านปรีดาพรรษ หมู่บ้านสันตะมารีย์ โดยแต่ละหมู่บ้านสาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่ ถุงผ้า ยาหม่องสมุนไพร สมุดทำมือและเพ้นท์กระถางต้นไม้ เพื่อวางจำหน่ายระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของชุมนุมทุกระดับชั้นในรูปแบบผลงานการแสดง คลิปวิดีโอ และผลงานนักเรียน อาทิ ชุมนุมเล่านิทานหรรษา ชุมนุม Science Kids ชุมนุม งานสานสร้างสรรค์ ชุมนุม Chef Junior ชุมนุม เพ้นสีน้ำ ชุมนุม ASCS Reporter ชุมนุม Creative Media เป็นต้น

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023

กิจกรรม Open House

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม Open House โดยมีผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 จำนวน 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงเรียนคาทอลิกสนใจมาศึกษาดูงาน จำนวน 11 แห่ง อาทิ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เข้าชมนิทรรศการความโดดเด่นสถานศึกษา ได้แก่ นิทรรศการ Robot นิทรรศการภาษา นิทรรศการคุณธรรมนำใจกว้าง นิทรรศการรู้กว้างสร้างพลวัตโลก นิทรรศการแสดงผลงาน ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ และห้องแสดงผลงาน Perfect Youth Start up ห้องแสดงผลงาน Space Creation […]

ICT Team

11 Dec 2022

วันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction”

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดงานวันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction” อันสะท้อนจุดเน้นของสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้วิธีบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์, เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ, เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และคุณสมศักดิ์ คำภา ร่วมเปิดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ประมวลภาพวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

พิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประธานฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะเซอร์ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร นักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, lead the Liturgical mass for Father’s Day in remembrance to the late King Bhumibol Adulyadej. In line with the celebration, the school prepared a tree-planting activity for the students to express their love and gratitude to […]

ICT Team

4 Dec 2022

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วางพวงมาลา ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว On November 25, 2022, Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School, held a wreath-laying ceremony to pay homage to the King Maha Thiraraj Day. 2022 年 11 月 25 日,是隆圣母升天 。Raymonde Phisetsak ,易三仓女子小学的校长举行了敬献花圈仪式,向玛哈提拉拉杰国王日致敬

ICT Team

4 Dec 2022

กิจกรรมวันฮาโลวีน

ภาพบรรยากาศสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน คณะกรรมการสภานักเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติ ความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลฮาโลวีน The student council organized the Halloween activities for students to learn the history, the traditions and importance of Halloween. 学生会组织了万圣节活动,让学生了解万圣节的历史、传统和重要性。

ICT Team

1 Nov 2022

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว On July 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presides over the activities to honor His Majesty the King’s birthday.

ICT Team

28 Jul 2022
1 2 3