กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว On July 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presides over the activities to honor His Majesty the King’s birthday.

ICT Team

28 Jul 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ On July 25, 2022 The teachers of Student Affairs Department organize the moral camp for students in grade 5 at St. Louis College. 于2022年7月25日,学生事务部老师们在圣路易斯学院为小学五年级学生们组织了道德夏令营。

ICT Team

28 Jul 2022

คำนับอวยพรเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก

คำนับอวยพรเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก

ICT Team

21 Jul 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นวิทยากร On July 18-19, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organized the moral camp for students in grades 4 and 6 at St. Louis College.

ICT Team

21 Jul 2022

ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมOn July 12, 2022 The Student Affairs Department, together with the Social studies, Religion and Culture Department, organize a candle offering event. Representatives of teachers and students in grades 2-6 participate in candle offering and dharma practice […]

ICT Team

13 Jul 2022

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565On July 2, 2022 Student Affairs Department organizes the parents committee meeting for the academic year 2022.2022年7月2日学生事务部召开2022学年家长委员会会议。

ICT Team

2 Jul 2022

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้แก่ ม.นฤพนธ์ คูณกำไร และม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา. เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนOn July 1, 2022 Sr.Norberta Panmisri, SPC Vice Director of Assumption Convent Silom School presides over the girl scouts promise ceremony on the founder anniversary of the National Scout Organization of Thailand. The Vice Director hands in the best […]

ICT Team

2 Jul 2022

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีและทำป้ายนิเทศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณถนนประมวญ ถนนสีลม ถนนสุรศักดิ์และถนนสาทรOn June 24, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School reads the message of the Minister of Education on the occasion of World Anti-Drug Day and Sunthorn Phu Day and awards to the students who […]

ICT Team

25 Jun 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน มอบธงให้กับประธานนักเรียนและประธานสีOn June 16, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School presided over the Wai Kru ceremony for the academic year 2022, handing out armbands to the student council and handing flags to the student council president and the color […]

ICT Team

19 Jun 2022

สภานักเรียน 2565

“พรรคสี่สร้างสรรค์” ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับ “พรรคสี่สร้างสรรค์” ที่ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 รายชื่อสมาชิกในทีมมีดังนี้Congratulations to The “Four Creativity Party” that was elected to the Student Council for the academic year 2022, the list of team members is as follows:恭喜“四创意党”入选2022学年学生会,队员名单如下ด.ญ.พลอยชมพู วารีเจริญชัย ป.6/5 ประธานPloychompoo wareecharoenด.ญ.กมลชนก วิเศษสงวน ป.6/4Kamonchanook Visessanguanด.ญ.บุญญิสา ฮวง ป.5/3Boonyisa Huangด.ญ.เมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ป.5/5Metheny Chawawatruthchai ด.ญ.ณิชชามณ เพิ่มชาติ ป.5/5Nitchamon permchate ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง ป.5/5Pimchanok Sangthongด.ญ.ลิณย์ลิยา ตีรอรุณศิริ […]

ICT Team

19 Jun 2022
1 2