พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานใน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณพ่อ รวมทั้งคณะเซอร์ คุณครู นักเรียนและพนักงานร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านอธิการฟรังซัวส ชีรานนท์ โอกาสพัชรสมโภช 60 ปี ในชีวิตนักบวช คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

kanyapak tiraporn

25 May 2023

จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.40 – 12.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้เชิญคณะกรรมการทาลิธา คุม ประเทศไทย นำโดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ประธานทาลิธา คุม ประเทศไทยพร้อมคณะเซอร์ 2 ท่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ที่มาในหลากหลายรูปแบบในสังคม

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023

Care and Share คำนับและอวยพรเซอร์อาวุโส ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่

Care and Share คำนับและอวยพรเซอร์อาวุโส ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดกิจกรรม Care and Share โดยคณะเซอร์ ผู้แทนคุณครูและนักเรียนคำนับและอวยพรเซอร์อาวุโส ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

kanyapak tiraporn

19 Dec 2022

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 “เทียนแห่งความชื่นชมยินดี”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 เทียนแห่งความชื่นชมยินดีถูกจุดขึ้น เพื่อเตรียมจิตใจทุกคนรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ On December 13, 2022, Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School, lead the Liturgy of the Word for the third week of advent. The candle of joy was lit to prepare the hearts of all, who await the coming of our […]

kanyapak tiraporn

14 Dec 2022

คำนับและอวยพรเซอร์มารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ และตัวแทนคุณครู คำนับและอวยพรเซอร์มารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ On December 2, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen SPC, Sr. Raymonde Phisetsak SPC and some teachers went to St. Louis Hospital to greet Sr. Marie Xavier Rosarphithak on her feast day, they also wish her a wonderful Christmas ahead. 2022 年 12 […]

ICT Team

4 Dec 2022

คำนับและอวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี นำผู้แทนคุณครูและนักเรียน คำนับและอวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, together with the selected teachers and students paid a visit to Cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, the Archbishop of Bangkok, to wish and greet him […]

ICT Team

4 Dec 2022

กิจกรรม Care and Share ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคุณครูและนักเรียนจัดกิจกรรม Care and Share ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง นำปัจจัย สิ่งของไปช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณในความมีน้ำใจดีของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ป่วยสูงอายุ มา ณ โอกาสนี้ On November 28, 2022, Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and students organized Care and Share activities at Camillian Home for […]

ICT Team

4 Dec 2022

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 “เทียนแห่งความหวัง”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 เทียนแห่งความหวังถูกจุดขึ้น เพื่อเตรียมจิตใจทุกคนรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ On November 28, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, SPC the school superior, lead the Liturgy of the Word for the first week of advent. The candle of hope was lit to prepare the hearts of all, who await the coming of our Savior. 2022年11月28日,Margarita Kitcharoen […]

ICT Team

4 Dec 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีและระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับทั้งหลาย ญาติพี่น้องและผู้ไม่มีใครคิดถึง On November 2, 2022, The Pastoral department organized a mass for the Commemoration of All the Faithful Departed or All Souls Day. Fr.Surasak Ampaporn celebrated the mass for the sisters of Congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and students attended the ceremonies. […]

ICT Team

11 Nov 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีฉลองและระลึกถึงบรรดานักบุญในพระศาสนจักร On November 1, 2022, The Pastoral department organized a mass for the Solemnity of all Saints. Fr.Surasak Ampaporn celebrated the mass for the sisters of Congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and students attended the ceremonies and commemorate the saints of the Church. […]

ICT Team

1 Nov 2022
1 2 3