เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันHapkido Central Region Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโ เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโด เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ฮับกิโด) รับรางวัล 1 เหรียญทอง (แชมป์ภาคกลาง) ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี รายการ Hapkido Central Region Championship 2024 ภาพบรรยากาศ

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024

เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันรายการ The 6th Young Thai Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภท Poomsae และ 1 เหรียญ​ทอง ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง รายการ The 6th Young Thai Taekwondo

kanyapak tiraporn

9 Jun 2024

เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( เทควันโด ) รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี จากรายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

kanyapak tiraporn

6 Jun 2024

เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( เทควันโด ) รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-9 ปี และได้รับถ้วยนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม จากรายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

kanyapak tiraporn

5 Jun 2024

เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล KUNLAYANMIT Swimming ChamPionShips 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ว่ายน้ำ เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ว่ายน้ำ) ได้รัเหรียญรางวัล จาก รายการ KUNLAYANMIT Swimming ChamPionShips 2024 ดังนี้ 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงินฟรีสไตล์ 50 เมตรรุ่นอายุ 8 ปี หญิง🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดงผลัดฟรีสไตล์ 25เมตรรุ่น อายุ 8 ปี

kanyapak tiraporn

26 May 2024

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันPaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน PaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567 ดังนี้– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุ 11 ปี ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024

เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Superkids Freestyle จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (เทควันโด) ได้รับเหรียญรางวัล 🥉เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี จากการแข่งขันราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

22 May 2024

เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับเหรียญรางวัล 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ยิมนาสติก) ได้รับเหรียญรางวัล จาก 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

kanyapak tiraporn

21 May 2024

เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับได้รับรางวัล รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง ( Balle t) ได้รับได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Super kids – Repertoire จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

21 May 2024
1 2 3