พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติดีเด่น

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2560

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us