กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ" ขึ้นโดยภายในงานได้รับความกรุณาจาก เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และ สมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมและการแสดงเพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน มีทั้งกิจกรรมการแจกของรางวัล การแสดงต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนมากมาย 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู

เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณครู 3 ท่าน โอกาสสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ดังรายนามต่อไปนี้
1.มิสกิตศิรณัฎฐ์ เชียงแรง การศึกษามหาบัณฑิต สาขา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2.มิสนิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์ การศึกษาปริญญาตรี คณะพลศึกษา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
3.มิสชนนิกานต์ แสงทิพย์ การศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1

กิจกรรม ASCS Christmas Fair 2018

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ASCS Christmas Fair 2018 ขึ้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงของนักเรียน กิจกรรมห้องเกมส์ กิจกรรมดาวนำโชค กิจกรรมkid's talent Season 3 และ mini concert ขอวคุณครูเพื่องส่งมอบความสุขให้กับคณะเซอร์ คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนเนื่องในโอกาส วันคริสต์มาสประจำปี2018 นี้

 

 

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us