สืบสานวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560

เช้านี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง” และร่วมลอยกระทงในสระน้ำของโรงเรียน ร่วมกับคุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง พวกเราร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีความหมายและดำรงอยู่สืบไป

กิจกรรม The Memories of King Rama IX

เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการ นำคณะเซอร์ ครู นักเรียนและพนักงาน ร่วมวจนพิธีกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในกิจกรรม The Memories of King Rama IX. ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านได้สถิตในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และร่วมในพระสิริโรจนา ณ สรวงสวรรค์ตลอดนิรันดรเทอญ 

การทดสอบความรู้จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ของแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เนื่องด้วยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินการทดสอบความรู้จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนเราได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบในระดับต่างๆ

 

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us