ค่ายคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นวิทยากร การเข้าค่ายคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม รวมทั้งได้รับความรู้และความสนุกสนาน

กิจกรรมภายนอก จาก MILO

กิจกรรมภายนอก จาก MILO  มีนมไมโลมาแจกเด็กๆ ทุกระดับชั้น และสาธิตเทคนิคการเล่นฟุตบอล ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยเริ่มจากการรับสมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน มีการรณรงค์หาเสียงและแถลงนโยบาย ทุกคนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเอง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us