ภาคภูมิแผ่นดิน ภูมินทร์ปิ่นสยาม

เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยคุณครูจัดกิจกรรมเป็นฐานซึ่งเกี่ยงกับโครงการพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูล ชมการสาธิตและได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางโครงการของท่าน

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมน้อมลำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าพระรูป โดย ม.ศุภศิลป์  รีฮุง ประธานในพิธี  และคณะผู้กำกับ เนตรนารี สำรอง และเนตรนารีสามัญ  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เนตรนารีทุกคนได้มีจิตสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน

 

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ทีมวิทยากรจากหน่วยงานทาลิธาคุม ไทยแลนด์ นำโดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ จัดกิจกรรมโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us