คณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน

เช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมการใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนของเราโดยมีเซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลและสังเกตสภาพห้องเรียนจริง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในวางแผนการใช้ IT สำหรับโรงเรียนของ กทม. กว่า 400 โรงเรียนต่อไป

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ และกิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางดรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคุณพ่อ สุรศักดิ์ อัมพาพร จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในวจนพิธีกรรม เฉลิมพระชนม์พรรษา ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ และนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อเป็นการอนรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย และ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นที่สนุกสนานมากมาย มีการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย

โครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสาหรับผู้ประกอบการ Young STEM Entrepreneur Student Exchange Program

โครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสาหรับผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเยาวชน ไทย และเยาวชนจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นตัวแทนของประเทศ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานระหว่าง ประเทศ และดาเนินการฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาโครงงาน ใน หัวข้อ “STEMAGINATION” โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะผู้ประกอบ การไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาดในอาเซียน

รายละเอียดและเกณฑ์การสมัครสามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

Download link

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us