previous arrow
next arrow
Slider

เซอร์ มาร์การิตา กิจเจริญ
อธิการิณี

เซอร์ เรมอนด์ พิเศษศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ASCS Ontour

ASCS Ontour

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม Ontour คุณครูนำชมสถานที่ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง English lab ห้องคอมพิวเตอร์…

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

“Keep Old Memories, Let New Adventures Begin”

“Keep Old Memories, Let New Adventures Begin”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “Keep Old Memories, Let New Adventures…ข่าวสารประชาสัมพันธ์


SMART ASCS

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง